2014 DU123

2014DU123, 2012 TC226, 2012TC226, K12TM6C, K14DC3U, l2189

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 DU123 (472189)
a 2.64765
e 0.17042
i / sin(i) 3.9080 / 0.06815
q 2.19644
Q 3.09886
ω 304.4064
Node 165.7427
m 120.8756
n 0.2288
Epoch 2460200.5
nobs 129
nopp 12
Years observed 1995-2023
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.648
ep 0.184
sin(ip) 0.066
Value Standard error
G 0.150
H 17.710
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6484 0.1836 0.0664 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.71 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot