2014 DR145

2014DR145, 2015 PZ311, 2015PZ311, K14DE5R, K15PV1Z, r3215

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 DR145 (533215)
a 3.07519
e 0.20560
i / sin(i) 17.9854 / 0.30878
q 2.44292
Q 3.70746
ω 193.4023
Node 78.1442
m 237.4263
n 0.1828
Epoch 2460200.5
nobs 94
nopp 7
Years observed 2014-2022
rms 0.44
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.079
ep 0.252
sin(ip) 0.273
Value Standard error
G 0.150
H 16.580
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0795 0.2517 0.2729 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.58 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot