2013 YX113

2013YX113, 2006 SW304, 2006SW304, h9486, K06SU4W, K13YB3X

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 YX113 (439486)
a 2.16744
e 0.09761
i / sin(i) 3.7239 / 0.06495
q 1.95587
Q 2.37901
ω 32.7638
Node 100.7703
m 356.5321
n 0.3089
Epoch 2460200.5
nobs 104
nopp 11
Years observed 1998-2022
rms 1.02
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.160
ep 0.167
sin(ip) 0.048
Value Standard error
G 0.150
H 18.610
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.1604 0.1669 0.0478 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.61 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot