2013 TU100

2013TU100, 2008 TC167, 2008TC167, K08TG7C, K13TA0U, r2547

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 TU100 (532547)
a 2.94919
e 0.12937
i / sin(i) 6.2060 / 0.10810
q 2.56766
Q 3.33072
ω 194.8019
Node 199.3596
m 334.1744
n 0.1946
Epoch 2460200.5
nobs 96
nopp 6
Years observed 2008-2023
rms 0.50
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.950
ep 0.095
sin(ip) 0.111
Value Standard error
G 0.150
H 17.600
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9504 0.0951 0.1110 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.60 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot