2013 TH106

2013TH106, 2008 UW129, 2008UW129, K08UC9W, K13TA6H, k3636

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 TH106 (463636)
a 2.97711
e 0.08603
i / sin(i) 0.9478 / 0.01654
q 2.72100
Q 3.23322
ω 55.2023
Node 307.8839
m 350.9508
n 0.1919
Epoch 2460200.5
nobs 147
nopp 8
Years observed 2008-2023
rms 0.66
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.978
ep 0.051
sin(ip) 0.036
Value Standard error
G 0.150
H 17.050
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9777 0.0508 0.0360 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.05 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot