2013 TD110

2013TD110, 1999 RT144, 1999RT144, h0186, J99RE4T, K13TB0D

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 TD110 (430186)
a 2.73928
e 0.13473
i / sin(i) 3.9848 / 0.06949
q 2.37022
Q 3.10834
ω 94.6419
Node 329.1882
m 44.4309
n 0.2174
Epoch 2460200.5
nobs 211
nopp 11
Years observed 1999-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.740
ep 0.120
sin(ip) 0.084
Value Standard error
G 0.150
H 16.950
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7397 0.1200 0.0838 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.95 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot