2013 GY109

2013GY109, 2009 BU169, 2009BU169, K09BG9U, K13GA9Y, x1299

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 GY109 (591299)
a 2.33645
e 0.18021
i / sin(i) 2.7326 / 0.04768
q 1.91540
Q 2.75751
ω 187.5665
Node 48.2471
m 307.9154
n 0.2760
Epoch 2460200.5
nobs 107
nopp 6
Years observed 2006-2021
rms 0.90
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.337
ep 0.199
sin(ip) 0.036
Value Standard error
G 0.150
H 18.290
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3371 0.1988 0.0365 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.29 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot