2013 GG100

2013GG100, 2009 SP253, 2009SP253, e8383, K09SP3P, K13GA0G

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 GG100 (408383)
a 3.15980
e 0.21540
i / sin(i) 15.8451 / 0.27304
q 2.47917
Q 3.84043
ω 260.6530
Node 24.3655
m 257.3567
n 0.1755
Epoch 2460200.5
nobs 106
nopp 11
Years observed 2003-2022
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.171
ep 0.195
sin(ip) 0.281
Value Standard error
G 0.150
H 16.190
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1714 0.1947 0.2811 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.19 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot