2013 EK106

2013EK106, 2005 JR121, 2005JR121, a6332, K05JC1R, K13EA6K

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 EK106 (366332)
a 2.59697
e 0.07580
i / sin(i) 12.8003 / 0.22155
q 2.40012
Q 2.79382
ω 7.3862
Node 163.7279
m 197.7911
n 0.2355
Epoch 2460200.5
nobs 311
nopp 12
Years observed 2005-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.596
ep 0.122
sin(ip) 0.215
Value Standard error
G 0.150
H 17.020
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5962 0.1223 0.2155 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.02 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot