2013 CY150

2013CY150, 2008 SE122, 2008SE122, e8159, K08SC2E, K13CF0Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 CY150 (408159)
a 2.21835
e 0.08794
i / sin(i) 3.1766 / 0.05541
q 2.02328
Q 2.41343
ω 93.6969
Node 11.2260
m 116.6338
n 0.2983
Epoch 2460200.5
nobs 147
nopp 9
Years observed 2005-2023
rms 0.92
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.218
ep 0.131
sin(ip) 0.049
Value Standard error
G 0.150
H 18.640
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2181 0.1310 0.0491 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.64 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot