2013 CW177

2013CW177, 2005 UB373, 2005UB373, K05Ub3B, K13CH7W, x1122

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 CW177 (591122)
a 2.19718
e 0.10010
i / sin(i) 3.0622 / 0.05342
q 1.97724
Q 2.41712
ω 242.8733
Node 274.9957
m 81.2482
n 0.3026
Epoch 2460200.5
nobs 95
nopp 8
Years observed 2005-2023
rms 0.42
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.197
ep 0.157
sin(ip) 0.060
Value Standard error
G 0.150
H 18.590
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.1970 0.1574 0.0601 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.59 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot