2013 CV191

2013CV191, 2007 EQ162, 2007EQ162, i3001, K07EG2Q, K13CJ1V

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 CV191 (443001)
a 3.10909
e 0.06097
i / sin(i) 8.4654 / 0.14721
q 2.91952
Q 3.29866
ω 81.8140
Node 321.2065
m 106.9379
n 0.1798
Epoch 2460200.5
nobs 208
nopp 13
Years observed 1999-2023
rms 0.88
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.108
ep 0.044
sin(ip) 0.163
Value Standard error
G 0.150
H 16.300
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1083 0.0444 0.1633 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.30 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot