2013 CV183

2013CV183, 2002 GE103, 2002GE103, e8172, K02GA3E, K13CI3V

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 CV183 (408172)
a 2.40261
e 0.16967
i / sin(i) 4.6547 / 0.08115
q 1.99495
Q 2.81026
ω 147.7652
Node 23.5477
m 291.2408
n 0.2647
Epoch 2460200.5
nobs 110
nopp 8
Years observed 2002-2020
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.402
ep 0.213
sin(ip) 0.076
Value Standard error
G 0.150
H 17.870
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4019 0.2130 0.0764 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.87 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot