2013 CJ140

2013CJ140, 2015 PK105, 2015PK105, K13CE0J, K15PA5K, x1107

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 CJ140 (591107)
a 3.02577
e 0.07510
i / sin(i) 12.0198 / 0.20825
q 2.79855
Q 3.25300
ω 346.2029
Node 117.8172
m 39.4861
n 0.1873
Epoch 2460200.5
nobs 61
nopp 8
Years observed 2008-2022
rms 0.41
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.027
ep 0.096
sin(ip) 0.190
Value Standard error
G 0.150
H 17.160
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0272 0.0959 0.1896 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.16 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot