2013 CJ117

2013CJ117, 2011 US286, 2011US286, K11US6S, K13CB7J, p5357

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 CJ117 (515357)
a 2.78215
e 0.10836
i / sin(i) 8.4371 / 0.14672
q 2.48068
Q 3.08362
ω 103.3475
Node 9.2267
m 136.1102
n 0.2124
Epoch 2460200.5
nobs 137
nopp 10
Years observed 2006-2023
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.783
ep 0.123
sin(ip) 0.148
Value Standard error
G 0.150
H 17.220
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7825 0.1230 0.1482 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.22 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot