2013 AR116

2013AR116, 2010 LF133, 2010LF133, d3092, K10LD3F, K13AB6R

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 AR116 (393092)
a 3.13204
e 0.06378
i / sin(i) 8.2192 / 0.14296
q 2.93228
Q 3.33179
ω 156.0514
Node 101.9343
m 209.6531
n 0.1778
Epoch 2460200.5
nobs 280
nopp 14
Years observed 2002-2022
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.136
ep 0.078
sin(ip) 0.123
Value Standard error
G 0.150
H 15.840
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1365 0.0776 0.1226 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.84 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot