2013 AO123

2013AO123, 1999 TN273, 1999TN273, J99TR3N, K13AC3O, m2644

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2013 AO123 (482644)
a 2.60576
e 0.32520
i / sin(i) 10.7074 / 0.18579
q 1.75838
Q 3.45315
ω 155.5581
Node 242.4425
m 239.2167
n 0.2343
Epoch 2460200.5
nobs 350
nopp 7
Years observed 1999-2022
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.606
ep 0.302
sin(ip) 0.190
Value Standard error
G 0.150
H 17.430
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6058 0.3021 0.1895 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.43 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot