2012 XO139

2012XO139, 2010 CQ168, 2010CQ168, K10CG8Q, K12XD9O, l1847

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 XO139 (471847)
a 2.55463
e 0.14725
i / sin(i) 6.8282 / 0.11889
q 2.17847
Q 2.93079
ω 30.3373
Node 335.6102
m 279.9773
n 0.2414
Epoch 2460200.5
nobs 293
nopp 11
Years observed 2004-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.554
ep 0.114
sin(ip) 0.127
Value Standard error
G 0.150
H 16.650
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5545 0.1142 0.1273 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.65 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot