2012 VY107

2012VY107, 2010 GH143, 2010GH143, d2931, K10GE3H, K12VA7Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 VY107 (392931)
a 2.58077
e 0.06121
i / sin(i) 1.4731 / 0.02571
q 2.42281
Q 2.73873
ω 92.8442
Node 37.6197
m 156.1144
n 0.2377
Epoch 2460200.5
nobs 175
nopp 11
Years observed 2006-2022
rms 0.87
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.581
ep 0.101
sin(ip) 0.026
Value Standard error
G 0.150
H 17.640
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5811 0.1011 0.0265 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.64 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot