2012 VG101

2012VG101, 2007 TF336, 2007TF336, h9319, K07TX6F, K12VA1G

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 VG101 (439319)
a 2.73800
e 0.05218
i / sin(i) 4.7714 / 0.08318
q 2.59512
Q 2.88088
ω 198.1453
Node 207.7020
m 143.3190
n 0.2175
Epoch 2460200.5
nobs 192
nopp 11
Years observed 2007-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.737
ep 0.038
sin(ip) 0.094
Value Standard error
G 0.150
H 17.250
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7375 0.0376 0.0937 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.25 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot