2012 VC104

2012VC104, 2004 CM105, 2004CM105, d0169, K04CA5M, K12VA4C

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 VC104 (390169)
a 2.88934
e 0.10497
i / sin(i) 9.1004 / 0.15817
q 2.58605
Q 3.19263
ω 282.9057
Node 214.0788
m 3.4856
n 0.2007
Epoch 2460200.5
nobs 178
nopp 12
Years observed 1997-2022
rms 0.88
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.889
ep 0.132
sin(ip) 0.171
Value Standard error
G 0.150
H 16.730
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8895 0.1323 0.1713 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.73 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot