2012 UZ130

2012UZ130, 2001 XC226, 2001XC226, K01XM6C, K12UD0Z, m2544

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 UZ130 (482544)
a 2.40458
e 0.20837
i / sin(i) 3.3343 / 0.05816
q 1.90354
Q 2.90562
ω 1.3509
Node 69.7076
m 299.9612
n 0.2643
Epoch 2460200.5
nobs 116
nopp 8
Years observed 2001-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.405
ep 0.206
sin(ip) 0.041
Value Standard error
G 0.150
H 18.230
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4052 0.2058 0.0411 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.23 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot