2012 UX165

2012UX165, 2007 RG200, 2007RG200, h7134, K07RK0G, K12UG5X

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 UX165 (437134)
a 2.80567
e 0.06699
i / sin(i) 3.3610 / 0.05863
q 2.61772
Q 2.99362
ω 290.0027
Node 341.6613
m 232.1638
n 0.2097
Epoch 2460200.5
nobs 167
nopp 9
Years observed 2007-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.807
ep 0.076
sin(ip) 0.068
Value Standard error
G 0.150
H 16.590
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8070 0.0764 0.0675 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.59 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot