2012 UP151

2012UP151, 2001 SA238, 2001SA238, K01SN8A, K12UF1P, r1672

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 UP151 (531672)
a 3.06405
e 0.27087
i / sin(i) 2.5205 / 0.04398
q 2.23408
Q 3.89403
ω 229.5172
Node 164.4429
m 18.6633
n 0.1838
Epoch 2460200.5
nobs 95
nopp 5
Years observed 2001-2022
rms 0.35
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.078
ep 0.237
sin(ip) 0.040
Value Standard error
G 0.150
H 17.310
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0775 0.2371 0.0397 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.31 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot