2012 TU300

2012TU300, 2001 TR120, 2001TR120, K01TC0R, K12TU0U, k6231

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 TU300 (466231)
a 3.16972
e 0.11403
i / sin(i) 11.3791 / 0.19730
q 2.80826
Q 3.53118
ω 92.5282
Node 288.7009
m 320.0835
n 0.1747
Epoch 2460200.5
nobs 274
nopp 10
Years observed 2001-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.174
ep 0.089
sin(ip) 0.223
Value Standard error
G 0.150
H 15.860
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1742 0.0894 0.2233 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.86 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot