2012 TR315

2012TR315, 2003 YA112, 2003YA112, d0011, K03YB2A, K12TV5R

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 TR315 (390011)
a 2.74600
e 0.22018
i / sin(i) 9.6307 / 0.16730
q 2.14138
Q 3.35061
ω 335.5839
Node 46.9857
m 161.9096
n 0.2166
Epoch 2460200.5
nobs 343
nopp 12
Years observed 2003-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.744
ep 0.185
sin(ip) 0.149
Value Standard error
G 0.150
H 16.460
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7444 0.1853 0.1487 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.46 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot