2012 TP158

2012TP158, 2007 TV219, 2007TV219, K07TL9V, K12TF8P, x0777

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 TP158 (590777)
a 2.83306
e 0.02521
i / sin(i) 2.7191 / 0.04744
q 2.76163
Q 2.90449
ω 231.3360
Node 45.5082
m 204.4031
n 0.2067
Epoch 2460200.5
nobs 167
nopp 13
Years observed 1998-2022
rms 0.87
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.834
ep 0.046
sin(ip) 0.038
Value Standard error
G 0.150
H 17.210
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8343 0.0459 0.0380 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.21 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot