2012 TJ169

2012TJ169, 2005 EY126, 2005EY126, h9240, K05EC6Y, K12TG9J

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 TJ169 (439240)
a 2.67579
e 0.11932
i / sin(i) 7.3444 / 0.12783
q 2.35652
Q 2.99506
ω 277.3023
Node 143.0455
m 155.1122
n 0.2252
Epoch 2460200.5
nobs 185
nopp 11
Years observed 2003-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.675
ep 0.085
sin(ip) 0.118
Value Standard error
G 0.150
H 17.150
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6751 0.0846 0.1176 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.15 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot