2012 TH308

2012TH308, 2007 RC190, 2007RC190, K07RJ0C, K12TU8H, x0814

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 TH308 (590814)
a 2.71879
e 0.05014
i / sin(i) 11.2293 / 0.19474
q 2.58246
Q 2.85512
ω 60.8699
Node 283.4006
m 205.9095
n 0.2199
Epoch 2460200.5
nobs 336
nopp 13
Years observed 1996-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.719
ep 0.017
sin(ip) 0.213
Value Standard error
G 0.150
H 16.150
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7185 0.0167 0.2127 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.15 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot