2012 TF204

2012TF204, 2013 YK134, 2013YK134, h3135, K12TK4F, K13YD4K

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 TF204 (433135)
a 2.92870
e 0.02816
i / sin(i) 8.3722 / 0.14560
q 2.84621
Q 3.01118
ω 110.2073
Node 36.5462
m 295.4608
n 0.1966
Epoch 2460200.5
nobs 165
nopp 12
Years observed 2005-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.929
ep 0.062
sin(ip) 0.136
Value Standard error
G 0.150
H 16.940
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9290 0.0623 0.1362 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.94 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot