2012 TD255

2012TD255, 2008 YG173, 2008YG173, K08YH3G, K12TP5D, Z0282

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 TD255 (350282)
a 2.63853
e 0.18254
i / sin(i) 4.1269 / 0.07197
q 2.15689
Q 3.12018
ω 162.4162
Node 264.8160
m 173.5971
n 0.2300
Epoch 2460200.5
nobs 301
nopp 14
Years observed 2005-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.639
ep 0.168
sin(ip) 0.088
Value Standard error
G 0.150
H 16.900
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6385 0.1675 0.0884 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.90 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot