2012 TA314

2012TA314, 2010 CC114, 2010CC114, h9264, K10CB4C, K12TV4A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 TA314 (439264)
a 2.41140
e 0.19821
i / sin(i) 2.4595 / 0.04291
q 1.93344
Q 2.88936
ω 279.9025
Node 88.8992
m 347.9792
n 0.2632
Epoch 2460200.5
nobs 133
nopp 11
Years observed 2004-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.412
ep 0.163
sin(ip) 0.026
Value Standard error
G 0.150
H 17.950
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4116 0.1626 0.0262 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.95 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot