2012 BE118

2012BE118, 2005 GZ124, 2005GZ124, K05GC4Z, K12BB8E, o0115

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2012 BE118 (500115)
a 2.40270
e 0.12197
i / sin(i) 1.8238 / 0.03183
q 2.10965
Q 2.69576
ω 50.6800
Node 143.9555
m 350.2015
n 0.2646
Epoch 2460200.5
nobs 128
nopp 8
Years observed 2005-2022
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.403
ep 0.156
sin(ip) 0.026
Value Standard error
G 0.150
H 18.340
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4032 0.1556 0.0260 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.34 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot