2011 UT329

2011UT329, 2013 AS149, 2013AS149, K11UW9T, K13AE9S, x0266

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 UT329 (590266)
a 2.98750
e 0.07324
i / sin(i) 10.0213 / 0.17402
q 2.76870
Q 3.20629
ω 118.5065
Node 188.9710
m 189.4229
n 0.1909
Epoch 2460200.5
nobs 121
nopp 7
Years observed 2006-2021
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.012
ep 0.043
sin(ip) 0.175
Value Standard error
G 0.150
H 16.830
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9899 0.0552 0.1762 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
3.0337 0.0314 0.1731 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.83 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot