2011 UO304

2011UO304, 2009 HC101, 2009HC101, K09HA1C, K11UU4O, Z6785

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 UO304 (356785)
a 2.72693
e 0.07539
i / sin(i) 7.4133 / 0.12903
q 2.52135
Q 2.93251
ω 290.8701
Node 184.2371
m 158.1403
n 0.2189
Epoch 2460200.5
nobs 238
nopp 14
Years observed 2002-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.727
ep 0.097
sin(ip) 0.132
Value Standard error
G 0.150
H 16.750
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7274 0.0967 0.1320 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.75 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot