2011 UL165

2011UL165, 2001 XF263, 2001XF263, K01XQ3F, K11UG5L, x0233

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 UL165 (590233)
a 2.23321
e 0.15846
i / sin(i) 6.9386 / 0.12080
q 1.87933
Q 2.58708
ω 301.1630
Node 93.2266
m 212.0787
n 0.2953
Epoch 2460200.5
nobs 163
nopp 9
Years observed 1991-2022
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.233
ep 0.138
sin(ip) 0.106
Value Standard error
G 0.150
H 18.400
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2329 0.1379 0.1060 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.40 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot