2011 UL134

2011UL134, 2010 GF165, 2010GF165, K10GG5F, K11UD4L, Z6694

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 UL134 (356694)
a 2.76743
e 0.07421
i / sin(i) 8.2993 / 0.14435
q 2.56206
Q 2.97279
ω 256.6491
Node 47.3413
m 301.9249
n 0.2141
Epoch 2460200.5
nobs 290
nopp 13
Years observed 2006-2023
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.767
ep 0.065
sin(ip) 0.133
Value Standard error
G 0.150
H 16.520
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7671 0.0650 0.1333 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.52 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot