2011 UJ383

2011UJ383, 2004 BN144, 2004BN144, K04BE4N, K11Uc3J, Z6817

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 UJ383 (356817)
a 2.67000
e 0.05722
i / sin(i) 5.3613 / 0.09344
q 2.51722
Q 2.82277
ω 53.3155
Node 316.0867
m 292.6866
n 0.2259
Epoch 2460200.5
nobs 145
nopp 11
Years observed 2004-2022
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.671
ep 0.027
sin(ip) 0.108
Value Standard error
G 0.150
H 17.140
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6706 0.0268 0.1080 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.14 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot