2011 UJ306

2011UJ306, 2013 AX148, 2013AX148, K11UU6J, K13AE8X, l1466

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 UJ306 (471466)
a 2.99712
e 0.07883
i / sin(i) 10.0347 / 0.17425
q 2.76086
Q 3.23339
ω 160.4039
Node 179.4304
m 147.8250
n 0.1900
Epoch 2460200.5
nobs 185
nopp 10
Years observed 2000-2021
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.999
ep 0.054
sin(ip) 0.174
Value Standard error
G 0.150
H 16.730
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9995 0.0542 0.1744 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.73 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot