2011 UD190

2011UD190, 2003 UJ201, 2003UJ201, K03UK1J, K11UJ0D, Z3665

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 UD190 (353665)
a 3.97533
e 0.25717
i / sin(i) 2.4484 / 0.04272
q 2.95301
Q 4.99765
ω 94.5094
Node 313.6340
m 172.6280
n 0.1244
Epoch 2460200.5
nobs 160
nopp 10
Years observed 2003-2021
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.966
ep 0.206
sin(ip) 0.060
Value Standard error
G 0.150
H 15.760
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.9665 0.2057 0.0604 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.76 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot