2011 UB263

2011UB263, 2005 UG285, 2005UG285, K05US5G, K11UQ3B, r0789

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 UB263 (530789)
a 3.19271
e 0.08321
i / sin(i) 10.4405 / 0.18121
q 2.92706
Q 3.45837
ω 339.2040
Node 59.3214
m 47.2676
n 0.1728
Epoch 2460200.5
nobs 132
nopp 10
Years observed 2005-2022
rms 0.91
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.197
ep 0.062
sin(ip) 0.165
Value Standard error
G 0.150
H 16.900
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1966 0.0618 0.1645 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.90 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot