2011 SZ189

2011SZ189, 2014 EH213, 2014EH213, K11SI9Z, K14EL3H, x0182

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 SZ189 (590182)
a 2.86435
e 0.08478
i / sin(i) 1.3094 / 0.02285
q 2.62151
Q 3.10718
ω 135.9475
Node 209.9427
m 171.3184
n 0.2033
Epoch 2460200.5
nobs 105
nopp 10
Years observed 2005-2023
rms 0.84
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.865
ep 0.051
sin(ip) 0.036
Value Standard error
G 0.150
H 17.260
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8648 0.0510 0.0360 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.26 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot