2011 ST254

2011ST254, 2008 UY186, 2008UY186, a9673, K08UI6Y, K11SP4T

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 ST254 (369673)
a 2.29784
e 0.20432
i / sin(i) 8.0605 / 0.14022
q 1.82833
Q 2.76734
ω 225.3267
Node 74.1145
m 196.0440
n 0.2830
Epoch 2460200.5
nobs 271
nopp 11
Years observed 2002-2022
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.299
ep 0.166
sin(ip) 0.126
Value Standard error
G 0.150
H 17.500
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2985 0.1662 0.1255 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.50 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot