2011 SS208

2011SS208, 2008 EU107, 2008EU107, K08EA7U, K11SK8S, Z3553

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 SS208 (353553)
a 3.10219
e 0.08585
i / sin(i) 8.8909 / 0.15455
q 2.83586
Q 3.36852
ω 85.0681
Node 325.0587
m 27.8513
n 0.1804
Epoch 2460200.5
nobs 219
nopp 12
Years observed 2000-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Eos (221)
 
ap 3.103
ep 0.063
sin(ip) 0.170
Value Standard error
G 0.150
H 16.140
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
221 Eos 606 Eos 0.3100 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1034 0.0631 0.1704 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.14 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot