2011 BR100

2011BR100, 2003 SZ417, 2003SZ417, K03Sf7Z, K11BA0R, W9095

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 BR100 (329095)
a 3.09104
e 0.01845
i / sin(i) 12.3670 / 0.21417
q 3.03401
Q 3.14807
ω 314.8182
Node 163.8112
m 144.6788
n 0.1814
Epoch 2460200.5
nobs 302
nopp 15
Years observed 2003-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.091
ep 0.038
sin(ip) 0.207
Value Standard error
G 0.150
H 15.890
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0910 0.0381 0.2074 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.89 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot