2011 BJ109

2011BJ109, 2009 SY249, 2009SY249, K09SO9Y, K11BA9J, k5963

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 BJ109 (465963)
a 2.72967
e 0.09111
i / sin(i) 2.6999 / 0.04711
q 2.48097
Q 2.97837
ω 188.8152
Node 217.0003
m 17.0425
n 0.2185
Epoch 2460200.5
nobs 135
nopp 10
Years observed 2004-2022
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.729
ep 0.068
sin(ip) 0.061
Value Standard error
G 0.150
H 17.380
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7293 0.0679 0.0607 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.38 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot