2011 BH134

2011BH134, 2004 RZ145, 2004RZ145, a9589, K04RE5Z, K11BD4H

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 BH134 (369589)
a 2.77136
e 0.19199
i / sin(i) 9.1674 / 0.15932
q 2.23928
Q 3.30344
ω 221.0317
Node 140.6823
m 21.8960
n 0.2136
Epoch 2460200.5
nobs 248
nopp 14
Years observed 2002-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.770
ep 0.152
sin(ip) 0.144
Value Standard error
G 0.150
H 16.820
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7704 0.1521 0.1438 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.82 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot