2011 BB120

2011BB120, 2003 SR343, 2003SR343, e7614, K03SY3R, K11BC0B

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2011 BB120 (407614)
a 3.11656
e 0.12515
i / sin(i) 5.5449 / 0.09663
q 2.72650
Q 3.50661
ω 212.6900
Node 160.0375
m 216.1062
n 0.1791
Epoch 2460200.5
nobs 256
nopp 11
Years observed 2003-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.111
ep 0.102
sin(ip) 0.088
Value Standard error
G 0.150
H 16.420
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1106 0.1017 0.0877 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.42 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot