2010 VF184

2010VF184, 2000 SL215, 2000SL215, K00SL5L, K10VI4F, W8975

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2010 VF184 (328975)
a 2.19937
e 0.14882
i / sin(i) 1.5814 / 0.02760
q 1.87206
Q 2.52668
ω 17.7728
Node 32.8732
m 339.2549
n 0.3022
Epoch 2460200.5
nobs 303
nopp 14
Years observed 2000-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.199
ep 0.151
sin(ip) 0.027
Value Standard error
G 0.150
H 17.810
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.1990 0.1509 0.0271 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.81 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot