2010 VC167

2010VC167, 2015 HJ133, 2015HJ133, K10VG7C, K15HD3J, r0035

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2010 VC167 (530035)
a 3.96087
e 0.17397
i / sin(i) 4.5321 / 0.07902
q 3.27178
Q 4.64996
ω 285.5179
Node 64.3965
m 270.4662
n 0.1250
Epoch 2460200.5
nobs 62
nopp 8
Years observed 2002-2023
rms 0.31
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.961
ep 0.105
sin(ip) 0.062
Value Standard error
G 0.150
H 15.730
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.9606 0.1055 0.0618 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.73 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot